RSS

U kontokorentu je velmi důležitá sazba pro úvěrový limit, která udává výši, ve které kontokorentní úvěrovou částku lze čerpat (kolik můžete jít do minusu). Velká výhoda je tedy v možnosti čerpat vyšší finanční částky, než kterými skutečně disponujete. Pokud stanovený limit překročíte, je Vám účtováno penále. To je společně s částkou o kterou jste limit překročili spláceno z každé příchozí platby na běžný účet.

 
 
RSS